Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


Szerkesztők: Jakab Albert Zsolt; Peti Lehel.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-11-7; 978-606-739-129-9.
Helymutatók: Moldva


Tartalom:

Tanulmányunkban bemutatjuk, hogyan értelmezhető a moldvai magyarnyelv-oktatási program a modernitás nyelvi következményeinek és a helyi beszélők nyelvszemléletének kettősségében. Rámutatunk arra, hogy a modern európai nyelvek – köztük a magyar vagy a román – tárgyiasult formában, a beszélőtől elkülönülő entitásként jelennek meg a nyelvről szóló diszkurzusokban. Elemzésünkben interjúrészletekkel illusztrálva tárjuk fel, hogy a moldvai beszélők nyelvről tett megnyilatkozásai másféle szemléletről tanúskodnak: az egyes nyelvek helyett a helyiek a beszélést tartják a nyelvről való metadiszkurzusok központi elemének. A kétféle nyelvfelfogás ellentétéből konfliktusok és feszültségek erednek, amelyekkel a nyelvi revitalizációs program résztvevői is szembesülnek.