Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


Szerző: Fazakas Emese.
Szerkesztők: Jakab Albert Zsolt; Peti Lehel.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
Tárgymutató: állatnevek; kutyanevek; lónevek.
ISBN: 978-606-9015-11-7; 978-606-739-129-9.
Helymutatók: Erdély


Tartalom:

Tanulmányomban az erdélyi régiségben használatos állatnevek névadási okait próbálom feltárni. A SzT (Erdélyi magyar szótörténeti tár) teljes anyagában 125 különböző nevet tartalmazó 283 adat található. Ezek közül legtöbb lóra, ökörre és kutyára vonatkozik, de több bivaly, tehén és egyetlenegy szamár nevét is felleljük. Tanulmányomban csak a ló- és kutyanevekkel foglalkozom, először a lóneveket mutatom be, majd azokat, amelyeket lovak és kutyák egyaránt viseltek, a legvégén pedig a kutyanevekre térek ki. A lovak nevei közt elsősorban külső tulajdonságokra utalóak bukkannak fel, illetve az állat viselkedése természete is alapul szolgált a névadásnak. A SzT adatai közt kutyanevekre jórészt a 17. századból van csak példánk, de a kevés adat is azt mutatja, hogy a leggyakoribb névadási ok az állat külsejéhez vagy természetéhez, viselkedésmódjához kapcsolódik. Emellett más okokra is gondolhatunk, bár sokszor – történeti anyagról lévén szó – a szövegkörnyezet sem segítheti a kutatót.