Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.)


Szerző: Leete, Art.
Fordító: Leete, Art.
Kiadás helyei: Kolozsvár; Budapest.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: angol.
Sorozat: Kriza Könyvek
ISBN: 978-606-9015-07-0; 978-963-414-543-1.


Tartalom:

Az alkoholkereskedelem hatása a szamojédokra és obi-ugorokra az oroszországi Észak- és Nyugat-Szibériában

A tanulmány célja, hogy feltárja, hogyan kapcsolódott az alkoholkereskedelem az oroszországi Észak- és Nyugat-Szibéria területén élő őslakosokról alkotott kép változásához a 19. század során. Néprajzi leírások és népszerű írók útirajzai tanulmányozása alapján mutatja be a szerző ezt a jelenséget, az időszak meghatározó beszédmódja tükrében. Az alkohol okozta társadalmi lecsúszásra vonatkozó leírásokra koncentrált; arra, hogy a terepmunkára érkező kutatók hogyan használták a vodkát, hogy közelebb kerülhessenek az őslakosokhoz és azok tudásához, va- lamint arra, hogy a nyenyecek, hantik és manysik rituális gyakorlatára hogyan hatott a vodkamegjelenése. Eredményei alátámasztják azt a következtetést, mely szerint az őslakosok esetébenaz alkoholkereskedelem leírása a regresszió diskurzusához kapcsolódik. Ez várható volt, mivel az evolucionista felfogás terjedése elősegítette az eltűnőben lévő „vademberek” néprajzi leírását. Azalkoholkereskedelem, mint a gonoszság egyik forrása, jól illik ebbe a rendszerbe. Ugyanakkor, bár a néprajzkutatók elítélték az alkoholkereskedelmet, nem láttak semmi rosszat abban, hogyaz alkoholt az északi népek körében végzett tudományos kutatás előmozdítására használják. Fontos újítást jelentett, hogy az őslakosok rítusainak gyakorlatában a 19. században megjelent a vodka. Mindezek azt jelzik, hogy az alkoholkereskedelmet az előfeltételezett elméleti keretekalapján írták le az adott korszakban, de ezek a megállapítások ambivalenssé váltak az utazók helyszíni tapasztalatairól szóló leírások hatására.