Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.)


Szerző: Vass Erika.
Kiadás helyei: Kolozsvár; Budapest.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: angol.
Sorozat: Kriza Könyvek
Tárgymutató: identitás; migráció.
ISBN: 978-606-9015-07-0; 978-963-414-543-1.
Helymutatók: Hunyad megye


Tartalom:

Migrációs folyamatok és az identitás átalakulása Hunyad megyében

A szerző 2006 óta végez kutatást a Hunyad megyei református magyarok körében. Ezen időszak alatt 44 helységbe jutott el, és mélyinterjúk készítése révén igyekezett az egyéni életutakon keresztül megismerni a református magyarok múltját és jelenlegi helyzetét. A középkori eredetűmagyarság utódainak nagy része egykor kisnemesi öntudattal rendelkezett, ma azonban természetesnek érzik az elrománosodást, önmagukat korcs magyaroknak tartják. A munkát kiterjesztette azokra a településekre is, melyek a 19–20. századi iparosítás (szén és vasérc bányászata, gyárak) következtében nőttek pár száz fős falvakból nagy városokká. Eleinte az erdélyi falvakból elsősorban a szegény parasztság indult útnak ide, az 1950–60-as években pedig a falusi gazdálkodást megnehezítő politikai intézkedések és a kollektivizálás miatt. A beilleszkedés részét ké-pezte a román nyelv gyors megtanulása. Kitér az etnikai identitás főbb pilléreire is: az anyanyelvhasználata családi és egyházi körbe szorult vissza. Egyre gyakoribbak a magyar–román vegyesházasságok, melyekben a magyar nyelv használata háttérbe szorul. A keresztelések és esküvők esetében a református kötődés elhalványul.