Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.)


Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2020
Sorozat: Kriza Könyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-15-5.
Helymutatók: Kalotaszeg


Tartalom:

A 21. századra a nagy társadalmi-politikai változások a hagyomány pozíciójának megingását, nagymértékű megváltoztatását eredményezték. Mindezek kikezdték a közösségek szerveződésének korábban érvényben lévő modelljeit. A hagyomány és a hagyományt fenntartó közösségi keret folyamatos változásban van: a 21. századra a rurális térségekben a mindennapi életet is globalizációs és modernizációs folyamatok, illetve az információs és kommunikációs eszközök széleskörű elterjedése határozzák meg.

Mi lesz a klasszikus értelemben vett hagyománnyal, illetve mi számít hagyománynak a transzlokális és a transznacionális hálózatokra épülő életvezetés korában? Mit jelent a hagyomány és a mindennapi életvezetés, a fokozott transzfrontális migráció és a változó mediális környezetekben való jelenlét korában? Milyen társadalmi és gazdasági következményekkel jár a hagyomány változása a közösségek szintjén? Hogyan befolyásolja az etnikai együttműködés helyzeteit?

Erdély hagyományőrzőbb, utolsó viseletes tájain, az egykor a táncházmozgalom lendületében felfedezett „zarándokhelyein” is, az utóbbi 25 évben dinamikus változások zajlanak. Románia 2007-es EU csatlakozása óta a modernizáció és globalizáció folyamatai még inkább felélénkültek. A szemünk láttára halványodik, foszlik szét a magyar népművészet egyik leghíresebb, kiemelt jelentőségű néprajzi tájának, Kalotaszegnek a hagyományos kultúrája és a kultúrára vonatkozó kognitív struktúrák – tudások, vélekedések, identitások és gyakorlatok – komplex kontextusa. Ami ebben az akkulturációs, poszt-tradicionális időszakban az egykori integratívabb hagyományból „mutatóba” megmarad, az a hagyomány „utóélete”, amelynek megértése, elemzése kihívást jelent a kutatónak. Érdekel minket, hogy a felfedezés közel 150 éves története és intenzitása, a „kalotaszegiség nimbusza” milyen muníciót ad a mai hagyományőrzésnek és hogyan járul hozzá a regionális identitás fenntartásához? A lokalitások belső világától elszakadó külső szimbolizációs folyamat hogyan ragadható meg? Van-e ennek visszahatása, párbeszédbe lép-e és hogyan a vidék belső folyamataival? Az új hagyománykonstrukciók, az „emblematizált”, „fesztivalizált” és „mediatizált” örökség, a kulturális emlékezet és reprezentáció mai gyakorlatai és új kontextusai mind releváns kutatási kérdések.

A tanulmány első felében egy általánosabb magyarországi kontextusban, második felében pedig egy reprezentatív erdélyi táj, Kalotaszeg példáján illusztrálva vázoljuk fel a népművészeti hagyományőrzés mai módozatainak a kialakulásához vezető összefüggéseket, modernizációs, akkulturációs és folklorizációs folyamatokat, amelyek új fogalmak, tartalmak és gyakorlatok kialakulásához vezetnek, illetve teszünk föl megoldásra váró kérdéseket e komplex jelenségkör kutatásával kapcsolatban.