Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.)


Szerző: Gagyi József.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2020
Sorozat: Kriza Könyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-15-5.
Helymutató: Erdély; Nyárádszereda.


Tartalom:

A 21. századra a nagy társadalmi-politikai változások a hagyomány pozíciójának megingását, nagymértékű megváltoztatását eredményezték. Mindezek kikezdték a közösségek szerveződésének korábban érvényben lévő modelljeit. A hagyomány és a hagyományt fenntartó közösségi keret folyamatos változásban van: a 21. századra a rurális térségekben a mindennapi életet is globalizációs és modernizációs folyamatok, illetve az információs és kommunikációs eszközök széleskörű elterjedése határozzák meg.

Mi lesz a klasszikus értelemben vett hagyománnyal, illetve mi számít hagyománynak a transzlokális és a transznacionális hálózatokra épülő életvezetés korában? Mit jelent a hagyomány és a mindennapi életvezetés, a fokozott transzfrontális migráció és a változó mediális környezetekben való jelenlét korában? Milyen társadalmi és gazdasági következményekkel jár a hagyomány változása a közösségek szintjén? Hogyan befolyásolja az etnikai együttműködés helyzeteit?

A modernizáció folyamatában kibomló, igen sokféle változások, ha késve is, de alapvetően megingatták, változásra, leginkább sokféle alkalmazkodási stratégiák életrehívására késztették a ruralitás évszázadait jellemző, hagyományokra épülő társadalmi formákat. Írásomban stratégiának nevezem és röviden bemutatom azokat a folyamatokat, amelyek során erdélyi, általam ismert rurális környezetekben a modernizáció egy kijelölt területének, a motorizációnak az elterjedésével párhuzamosan megtörténiuk ennek a motorizációnak az adott társadalmi környezetbe való beillesztése, elfogadása-értelmezése és működtetése. Statisztikai adatokra, valamint saját terepkutatásokra alapozva áttekintem a motorizáció elterjedését, és a rurális környezetekben erre adott válaszként értelmezhető stratégia két kiemelt területét: a familiarizációt és a regressziót.