Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.)


Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2020
Sorozat: Kriza Könyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
Tárgymutató: kitalált hagyomány; ruralitás.
ISBN: 978-606-9015-15-5.
Helymutatók: Káli-medence


Tartalom:

A 21. századra a nagy társadalmi-politikai változások a hagyomány pozíciójának megingását, nagymértékű megváltoztatását eredményezték. Mindezek kikezdték a közösségek szerveződésének korábban érvényben lévő modelljeit. A hagyomány és a hagyományt fenntartó közösségi keret folyamatos változásban van: a 21. századra a rurális térségekben a mindennapi életet is globalizációs és modernizációs folyamatok, illetve az információs és kommunikációs eszközök széleskörű elterjedése határozzák meg.

Mi lesz a klasszikus értelemben vett hagyománnyal, illetve mi számít hagyománynak a transzlokális és a transznacionális hálózatokra épülő életvezetés korában? Mit jelent a hagyomány és a mindennapi életvezetés, a fokozott transzfrontális migráció és a változó mediális környezetekben való jelenlét korában? Milyen társadalmi és gazdasági következményekkel jár a hagyomány változása a közösségek szintjén? Hogyan befolyásolja az etnikai együttműködés helyzeteit?

A Káli-medence „felfedezésének” időszakában, vagyis az 1970-80-as években a korabeli társadalmi folyamatokra adott válaszként született meg a Káli-medence mint menedék képe és az el- illetve kivonulást támogató (odaköltözés vagy nyaraló vásárlása) társadalmi gyakorlat (vö. Szijártó Zsolt és kutatócsoportja Káli-medencei kutatásaival). Az eltelt időszakban azonban jelentős átalakulások következtek be abban, ahogyan a beköltözők (helyi szóhasználatban bebírók) és nyaralótulajdonosok, továbbá a jelentős számban megnövekedett látogatók a helyet szemlélik, értelmezik és használják.

A tanulmány egy hároméves interdiszciplináris kutatás első eredményeit mutatja be. Kutatási kérdéseink között szerepel például az, hogy miként alakult át a Káli-medence az 1970-es évektől kezdve a beköltözők megjelenésének hatására; hogyan működik ma a medence komplex világa a globális kihívásokhoz történő alkalmazkodásnak köszönhetően; vagy miként értelmezhető a Káli-medence „kisajátítása” és dzsentrifikálódási folyamata. A kutatás egyaránt vizsgálja a helyben élőket, a bebírókat, a nyaralótulajdonosokat és a nyaralókat, látogatókat. Az antropológiai kutatás módszere elsősorban a több színterű etnográfia (multi-sited ethnography) szemléletmódjára épít.