Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.)


Szerző: Balatonyi Judit.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2020
Sorozat: Kriza Könyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-15-5.


Tartalom:

A 21. századra a nagy társadalmi-politikai változások a hagyomány pozíciójának megingását, nagymértékű megváltoztatását eredményezték. Mindezek kikezdték a közösségek szerveződésének korábban érvényben lévő modelljeit. A hagyomány és a hagyományt fenntartó közösségi keret folyamatos változásban van: a 21. századra a rurális térségekben a mindennapi életet is globalizációs és modernizációs folyamatok, illetve az információs és kommunikációs eszközök széleskörű elterjedése határozzák meg.

Mi lesz a klasszikus értelemben vett hagyománnyal, illetve mi számít hagyománynak a transzlokális és a transznacionális hálózatokra épülő életvezetés korában? Mit jelent a hagyomány és a mindennapi életvezetés, a fokozott transzfrontális migráció és a változó mediális környezetekben való jelenlét korában? Milyen társadalmi és gazdasági következményekkel jár a hagyomány változása a közösségek szintjén? Hogyan befolyásolja az etnikai együttműködés helyzeteit?

Napjainkban a házasságkötés módja, rítuskomplexuma és a házasság intézménye nemzetközi és hazai viszonylatban is jelentős átalakulásokon megy át. Ezekről bizonyos szempontból sokat tudunk, de számos összefüggésről vajmi keveset. Az az igazság, hogy a korábbi lakodalmakkal kapcsolatban is nagyon szórványosak az ismereteink. Annyi látszik bizonyosan, hogy egészen a közelmúltig a hazai és nemzetközi vizsgálatok és a mindennapi, laikus diskurzusok is a házasság és a házasságkötés konzervatív és normatív aspektusait és a rítusok hasonlóságát és állandóságát hangsúlyozták. De valóban így lehetett? A lakodalmi hagyományok valóban stabil pozícióval rendelkeztek egykoron, és ha igen, valóban megingott-e napjainkra ez a stabil pozíciójuk? Mi számított lakodalmi hagyománynak és mit jelentett a hagyományos lakodalom korábban, mondjuk a 20. századi hazai néprajzi kutatások tükrében? Írásomban amellett érvelek, hogy a lakodalom statikus és normatív szemléletétének egykori, hazai néprajzi tételére a korábbi normatív hagyomány-fogalom jelentős hatással volt. Ez az összefüggés előzetes vizsgálataim szerint nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is kimutatható. Látszik továbbá az is, hogy a házasság és a lakodalom változásvizsgálata, vagy sokkal inkább a rítus és az intézmény aktív szerepének, átalakulásának tudományos felfedezése pontosan egybecseng az újabb konstruktivista, és egyben cselekvő- és cselekvésközpontú hagyományértelmezésekkel.