Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.)


Szerző: Pál Emese.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2020
Sorozat: Kriza Könyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-15-5.
Helymutató: Székelyföld; Szentegyháza.


Tartalom:

A 21. századra a nagy társadalmi-politikai változások a hagyomány pozíciójának megingását, nagymértékű megváltoztatását eredményezték. Mindezek kikezdték a közösségek szerveződésének korábban érvényben lévő modelljeit. A hagyomány és a hagyományt fenntartó közösségi keret folyamatos változásban van: a 21. századra a rurális térségekben a mindennapi életet is globalizációs és modernizációs folyamatok, illetve az információs és kommunikációs eszközök széleskörű elterjedése határozzák meg.

Mi lesz a klasszikus értelemben vett hagyománnyal, illetve mi számít hagyománynak a transzlokális és a transznacionális hálózatokra épülő életvezetés korában? Mit jelent a hagyomány és a mindennapi életvezetés, a fokozott transzfrontális migráció és a változó mediális környezetekben való jelenlét korában? Milyen társadalmi és gazdasági következményekkel jár a hagyomány változása a közösségek szintjén? Hogyan befolyásolja az etnikai együttműködés helyzeteit?

Szentegyházán 2006 óta minden évben megszervezésre kerül az Őszi hadjárat, amely egy, az 1848–49-es történelmi eseményeket felelevenítő háromnapos, szokáselemekben és szimbólumokban gazdag rendezvény. Időpontja minden évben az október 6-ához legközelebb eső hétvége. Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy miért és milyen céllal hozták létre ezt az eseményt, illetve egy frissen megalkotott hagyomány mitől képes fennmaradni és működni. Jól megfigyelhető a tudatos hagyományalkotási szándék a terek, az időpontok, a szimbólumok, és a reprezentációs eszközök megválasztása kapcsán. Mindemellett azonban a rendezvény szórakoztató jellegű és fontos turisztikai vonatkozású funkciókat is betölt. Ez a rendezvény az évről-évre történő szabályszerű ismétlődésével biztosítja egy csoport identitásának kialakítását és működését, ezzel elősegítve a közösség összetartozásának érzését.