Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra (Kriza Könyvek, 49.)


Kiadás helyei: Kolozsvár; Budapest.
Kiadás éve: 2022
Nyelv: magyar.
Sorozat: Kriza Könyvek
Műfaj: tanulmánykötet.
ISBN: 978-606-9015-25-4; 978-615-5682-22-3.


Tartalom:

A Covid19-járvány társadalmi képződmény, léte a szubjektumoktól, azoktól az egyénektől, közösségektől és csoportoktól függ, akik elképzelik, leírják és létrehozzák a szabályait. A társadalmi objektumok nem léteznek az őket létrehozó, inskripció formájában rögzítő társadalmi aktusok és az ezekre épülő hiedelmek, illetve mindennapi gyakorlatok nélkül. A járvány ebben az értelemben társadalmi gyakorlat eredménye, kulturális képződmény. Olyan sajátos léthelyzet, melynek jellegzetes fiziológiája és dinamikája van, a megszokott mindennapoktól eltérő időtapasztalatot termel, illetve sajátos tematikai, ideológiai, retorikai, kommunikációs specifikumok jellemzik. Egyszóval sajátos kultúrát termel. A járvány, mint életszervező és mint értelemképző jelenség beépül az egyéni és a kollektív világokba, részévé válik a helyi világ mindennapi rutinjainak, de egyben ki is kezdi a helyi közösségek szimbólumait és világképét. Relativizálja vagy leváltja a korábbi életvezetési rutinokat és ezzel együtt sajátos konfliktusokat gerjesztenek (gondoljunk csak a maszkviselésre, vagy a fizikai távolságtartásra), bizonytalanságot eredményeznek, új interpretációkat tesznek szükségessé.

A tanulmány a 2019/2020-ban kirobbant világjárványra válaszként született reakciókat, vélekedéseket igyekszik tágabb kontextusba helyezni és magyarázni. Vagyis magyarázatokat magyaráz. Ebben a folyamatban háttérként a globális fogyasztói kapitalizmust és a nemzetállamot, illetve ezeknek a (poszt)szocialista jellegzetességeit azonosítja. A tanulmány azzal érvel, hogy ebben a kontextusban a járványra adott válaszok jobban megérthetők, hogyha a fogyasztást és a fogyasztástól való megvonást, a deficites államműködést is beemeljük a magyarázatba. Ezt a keretet aztán kitágítja, és a felelősséget és a hárítást, a hős- és a sztárkultuszt, a természet fölött álló ember képzetét, illetve az időfaktort is számba veszi a magyarázat részeként. Végül a tanulmány azzal zárul, hogy a veszélyekre és az elszalasztott lehetőségekre is kitér, és azt állítja, hogy a járvány jelentette liminális állapotot, leállást nem tudtuk kihasználni arra, hogy következtetéseket vonjunk le és termékeny beszélgetést folytassunk a továbblépésről.