Találatok száma: 9


Ádám Biborka


Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Halász Péter


„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről. (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság – Néprajzi Múzeum


Gazda Klára


Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Gagyi József


Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság


Vajda András


Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság


Dimény Attila


A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Salló Szilárd


A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Szabó Lilla


Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Székely Melinda


A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság – Téka Alapítvány