Találatok száma: 47


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.)


Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.)


2020


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.)


Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.)


2019


Bata, Tímea – Jakab, Albert Zsolt (szerk.)


[Indulás és megérkezés. Migrációs folyamatok és lokális válaszok néprajzi, antropológiai olvasatban (Kriza Könyvek, 46.)] Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.)


2019 L’Harmattan – Hungarian Ethnographical Society – Kriza János Ethnographic Society – Museum of Ethnography


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.)


A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.)


2018


Könczei Csongor (összegyűjt., vál., szerk.)


A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.)


2018 Hagyományok Háza – Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.)


Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.)


2017


Gazda Klára


Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete (Kriza Könyvek, 42.)


2017


Könczei Csongor (összegyűjt., vál., szerk.)


A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.)


2017 Hagyományok Háza – Kriza János Néprajzi Társaság


Fournier, Laurent Sébastien – Keszeg, Vilmos – Tötszegi, Tekla (szerk.)


[A rituális kommunikáció nyelve Európában (Kriza Könyvek, 38.)] Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.)


2016


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.)


Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.)


2016 Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó, a tartalomjegyzékek és a rezümék.