Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Jakab Albert Zsolt


Életrajz

(Marosvásárhely, 1979)

Egyetemi tanulmányait a BBTE magyar–néprajz szakán végezte. Ugyanott mesterizett az Etno- és szociolingvisztika programban. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett doktori címet. A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója és a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke. Kutatási területei: városantropológia, nemzeti identitásdiskurzusok és identitásstratégiák, kollektív és kulturális emlékezet (emlékállítás és emlékezési gyakorlat), írott populáris kultúra.
Szövegtári találatok: 119

Szerző: 47
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012
Ez a kő tétetett… Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440–2012). kiadás: 2012
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018 tanulmány: Örökség: etnicitás, regionális identitás és territorialitás.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Belépő.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Homo memor. A 19–20. századi (lokális) emlékezéskultúra szerkezete.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Az ezredik év. A millennium ünneplése és reprezentációi Kolozsváron.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: Bekérező.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Az első világháború emlékezete Kolozsváron. Keretek, helyek, alakzatok.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Beköszöntő.
Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.). kiadás: 2007 tanulmány: Firkás város. A firkálás és terei Kolozsváron.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: Homo Memor: The Structure of the 19th and 20th Century (Local) Culture of Remembrance.
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019 tanulmány: Migration and Ethnicity: The Czechs from Banat (Romania).
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019 tanulmány: On the Road: Between Nations, Identities, and Cultures.
Emberek, életpályák, élettörténetek (Kriza Könyvek, 30.). kiadás: 2007 tanulmány: Emberek, életpályák, élettörténetek. Mire használható az élettörténet?
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: A II. világháború végétől az 1989-es rendszerváltásig (1945–1989). A kommunizmus emlékezetkonstruálása.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: A kezdetektől a reformkorig (1440–1799). A datálás gyakorlati funkciója.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: A kiegyezéstől az egyesítésig (1867–1918). A dualizmus kora – a nemzet emlékezete.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: A „kis magyar világ” (1940–1944). Visszatérő hatalom – rekonstruált emlékezet.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: A reformkortól a kiegyezésig (1800–1867). A datálás mint emlékállítás.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: Az egyesítéstől a II. bécsi döntésig (1918–1940). A hatalomváltás és emlékezete.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: Bevezető.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: EGY KORSZAK EMLÉKÁLLÍTÁSAI. AZ EMLÉKEZET SZERVEZÉSE A DEMOKRÁCIA KORÁBAN (1989–2004).
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: Elméleti keret, terminológia.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: Előszó.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: EMLÉKÁLLÍTÁS – KORSZAK, TEMATIKA, ALAKZAT. ELEMZÉS.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: ESETELEMZÉS. 1848–1849 EMLÉKEZETÉNEK SZERVEZÉSE ÉS HASZNÁLATA.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: Idő, hagyomány, emlékezet. A kollektív tudás antropológiai irodalma.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: Kolozsvár kutatásának irodalma.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: Következtetések.
Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. kiadás: 2012 tanulmány: VÁROS – KONTEXTUS – KUTATÁS.
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016 tanulmány: Előszó.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. kiadás: 2009 tanulmány: Előszó.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013 tanulmány: Előszó.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013 tanulmány: Megemlékezési ünnepségek Kolozsváron a dualizmus korában.
Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 19.). kiadás: 2003 tanulmány: Emléktábla-állítás Kolozsváron.
Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 23.). kiadás: 2004 tanulmány: Falfirkálás interetnikus környezetben.
Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.). kiadás: 2005 tanulmány: 1848–1849 emlékezetének kialakítása Kolozsváron.
Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.). kiadás: 2005 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 27.). kiadás: 2006 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 28.). kiadás: 2007 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 31.). kiadás: 2008 tanulmány: Előszó.
Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 12.). kiadás: 2002 tanulmány: A padfirka-kultúra.
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017 tanulmány: Előszó.
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017 tanulmány: Néprajzi archívumok új környezetben. Az erdélyi és moldvai magyar kultúra kutatásának és archiválásának kihívásai.
Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.. kiadás: 2015 tanulmány: Az emlékezet társadalmi funkciói Kolozsváron (1440–2012).
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020 tanulmány: Az erdélyi vidék jellemzői az európai integrációt követő időszakban.
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019 tanulmány: A vidék változó képe Erdélyben.

Szerkesztő: 40
20 éves a Kriza János Néprajzi Társaság. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XV. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2010
A beszélés antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 9.). kiadás: 2018
A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (DET). kiadás: 2018
A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (DET). kiadás: 2018
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018
A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (DET). kiadás: 2018
A történetmondás antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 7.). kiadás: 2011
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019
Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról (Kriza Könyvek, 29.). kiadás: 2007
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019
Emberek, életpályák, élettörténetek (Kriza Könyvek, 30.). kiadás: 2007
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020
Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája (1844–2002). A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIII. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2003
Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.). kiadás: 2013
„Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez (Kriza Könyvtár). kiadás: 2012
Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken (DET). kiadás: 2018
Kallós Zoltán 80 éves. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIV. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2006
Kegyelet emlékéül állították. A kézdivásárhelyi református temető kulturális öröksége. kiadás: 2019
Közösségi tárgykultúra – művészeti hagyomány. Egyetemi jegyzet (NEJ, 4.). kiadás: 2008
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. kiadás: 2009
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008
Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica. kiadás: 2009
Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 26.). kiadás: 2005
Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 27.). kiadás: 2006
Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 28.). kiadás: 2007
Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 31.). kiadás: 2008
Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között (Kriza Könyvtár). kiadás: 2006
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017
Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról (CsNM, II.). kiadás: 2011
Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (DET). kiadás: 2019
Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (DET). kiadás: 2020
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019

Gyűjtő: 2

Összeállító: 8

Lektor: 2

Sorozatszerkesztő: 20
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.). kiadás: 2017
A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.). kiadás: 2018
A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (DET). kiadás: 2018
A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (DET). kiadás: 2018
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018
A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (DET). kiadás: 2018
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020
Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken (DET). kiadás: 2018
Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.). kiadás: 2016
Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919 (Kriza Könyvtár). kiadás: 2018
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020
Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete. (Kriza Könyvek, 42.). kiadás: 2017
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017
Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (DET). kiadás: 2019
Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (DET). kiadás: 2020
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019