Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Szikszai MáriaSzövegtári találatok: 27

Szerző: 23
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: A bizánci képrombolás: kép és ideológia.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: A kolozsvári könnyező Szűz képének mirákulumai – a hitelesség problematikája.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: A középkori legendairodalom és a festői elbeszélés. Középkori legendák és képzőművészeti megjelenítésük.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: A magánáhitat szentképei.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: A magyar kódexirodalom legendái és képi világuk.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: A művészet antropológiája. A művészet és kultúra viszonya. A művészet mint kulturális rendszer.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: Alkímia a középkori festészetben Hieronymus Bosch kapcsán. A megrendelő szerepe.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: Alkímia és művészet a középkorban. Alkímia a középkori festészetben Hieronymus Bosch kapcsán.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: Az irodalom mint kulturális rendszer? Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: Előszó.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: Kegykép az idő sodrában. Egy kolozsvári Hodigitria.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: Matthias Grünewald isenheimi oltárképei. Antonita kórházkolostorok.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: MS Mester Vizitációja és a középkori oltár intézménye.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: Orvostudomány és művészet a középkorban. Szentkultusz a középkori járványok idején. Pestis, lepra és az ignis sacer. Gyógyító képzőművészet.
A művészet antropológiája. Egyetemi jegyzet (NEJ, 5.). kiadás: 2009 tanulmány: Reprezentációk konstrukciója és re-konstrukciója, avagy miért is könnyeznek a képek.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: The Melancholy of Cultural Heritage.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. kiadás: 2002 tanulmány: Képiség és gyógyászat a magasművészet és népi kultúra között. A művészet szerepe az Ignis sacer gyógyításában az antonita szerzetesek nyomán.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 10. kiadás: 2002 tanulmány: Szerkesztői bevezetés.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 11. Játék és kultúra. kiadás: 2003 tanulmány: Egy palackba zárt üzenet esélyei. Játszó istenek Homérosz Iliászában.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013 tanulmány: Az idő szakrális tagolása egy szatmári sváb faluban.
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008 tanulmány: Mirákulumra várva. Kontextus és hatékonyság egy könnyező kép csodái kapcsán.
Lenyomatok 3. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 23.). kiadás: 2004 tanulmány: Szent Antal-legendák a magyar kódexirodalomban. A történeti antropológia néhány tanulsága.

Szerkesztő: 3

Lektor: 1