Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Hiedelmek, narratívumok, stratégiák. Egyetemi jegyzet (NEJ, 8.)


Szerzők: Keszeg Vilmos.
Lektor: Pócs Éva.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2013
Nyelv: magyar.
Műfaj: egyetemi jegyzet.
Tárgymutató: adaptáció; álomfejtés; bába; beleértési tartomány; beszédaktus-elmélet; beszédműfajok; beszélés etnográfiája; beszélőközösség; biográfia; biografikus beszédmód; biografikus funkció; boszorkány; cseberbenézés; csoda; életpálya; életvezetési stratégia; élménytörténet; emlékezési alakzat; emlékezetközösség; értékrend; fűzfa; genealógiai motívum; gyógyítás; gyógyító; halottlátó; hiedelem; hiedelemcselekvés; hiedelemellenes attitűd; hiedelemhasználat; hiedelemkör; hiedelemkutatás; hiedelemlény; hiedelemmonda; hiedelemrendszer; hiedelemszöveg; integráló narratívum; interpretív közösség; jóslás; jósláskutatás; jóslástechnika; kontextualizált egyén; kutatáselmélet; kutatástörténet; látomás; lokális történelem; lokalitás; lüdérc; mágia; mágia restabilizációja; mágikus szolgáltatások; média; médiafogyasztási szokások; médiumok; megszállottság; megváltozott tudatállapot; mentális képzelőerő; mentális reprezentáció; mindennapi élet; mitikus botanika; mitogeográfia; mitológia; narratív identitás; narratív pragmatika; narratív reprezentáció; narratív stratégia; narratív struktúrák; narratív valóság; narratívum; népi gyógyászat; népi vallásosság; nyilvános reprezentáció; reprezentáció; rituális beszéd; román pap; rontás; rontáseset; sorsesemény; specialista; szépirodalom; táj; tavaszi hiedelmek; testtechnika; transzcendens kommunikáció; tudakozódási rítus; tudós pap; vizualitás.
ISBN: 978-973-8439-69-6.


Kötet:

Tartalom:
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: BEVEZETÉS. A JEGYZET TÁRGYA, CÉLJA, SZEMLÉLETE. 11–18.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: ALAPFOGALMAK. 19–32.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: HIEDELEMKUTATÁS. 33–52.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A hiedelemmondák morfológiai elemzése. Esetelemzés. 53–68.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A román pap és hiedelemköre az Erdélyi Mezőségen. Esetelemzés. 69–101.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A JÓSLÁS ÉS TECHNIKÁI. 102–146.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Jóslások az Erdélyi Mezőségen. Esetelemzés. 147–184.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A cseberbenézés. Egy tudakózódási rítus elemzése. Esetelemzés. 185–211.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: HIEDELEM ÉS TÁRSADALOM. 212–225.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A tavaszi hiedelmek az Erdélyi Mezőségen. Esetelemzés. 226–238.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A hiedelmek biografikus funkciói. 239–251.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Egy hiedelemmotívum biografikus funkciója. Esetelemzés. 252–258.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Tájban élő ember: hiedelem és biográfia. Esetelemzés. 259–282.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A HIEDELEMRŐL VALÓ BESZÉLÉS: BESZÉDMŰFAJOK, KONTEXTUSOK, HELYZETEK, CÉLOK, STRATÉGIÁK. 283–316.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Helyzetértelmezés: az esemény és reprezentáció. Esetelemzés. 317–321.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Lüdércet látni. Esetelemzés. 322–340.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: Rontás és gyógyítás: interpretációk. Esetelemzés. 341–358.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A hiedelem megjelenítése a szépirodalomban. Esetelemzés. 359–387.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A HIEDELMEK STÁTUSA. 388–401.
Szerző: Keszeg Vilmos. Cím: A mágia restabilizációja a román online médiában. Esetelemzés. 402–430.