Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Tánczos Vilmos


Életrajz

(Csíkszentkirály, 1959)

A kolozsvári BBTE Bölcsészkarán szerzett magyar–orosz nyelv- és irodalomtanári oklevelet 1983-ban. Doktori disszertációját 1999-ben a kolozsvári BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén védte meg. Jelenleg a kolozsvári BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének egyetemi tanára. 2014-ben habilitált ugyanott. Fő kutatási területei a népi vallásosság, mindenekelőtt a moldvai csángók szakrális kultúrájának vizsgálata. Legbehatóbban a moldvai csángó folklór szakrális műfajaival, mindenekelőtt az archaikus apokrif népi imádságok gyűjtésével és értelmezésével foglalkozott. Több vallásetnológiai tárgyú kötete jelent meg.
Szövegtári találatok: 61

Szerző: 40
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006
A moldvai csángók bibliográfiája. kiadás: 2006 tanulmány: Előszó.
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018 tanulmány: Kié a csíksomlyói búcsú? (Örökség-fogalmak és -ideológiák.)
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: A legelső lépés.
Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére. kiadás: 2015 tanulmány: „Pozsony Franciscus et Catharina uxor...” Petrás Ince János 19. századi családösszeírásai moldvai csángó falvakban.
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: The New Cultural Economy and the Ideologies of the Csíksomlyó (Şumuleu Ciuc) Pilgrimage Feast.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: Ajánlás.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: Bevezetés.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: I. Az állatiasság képei.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: II. A gonosz erői. Ördög- és démonképzetek.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: III. A halál sötét vize.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: IV. A veszélyes ás tisztátalan nőiség.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: IX. A szimbólumok ellentétükbe való átfordulása és eufemizálódása.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: Utószó.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: V. A zuhanás képzetköre. A karneváli világ.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: VI. A felemelkedés és a Fent szimbólumai.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: VII. A Fény és a Szó.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: VIII. Harc, tisztítás, elválasztás.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: X. A zárt tér archetípusa.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: XI. Esszenciális anyagok.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: XII. Ciklikus szimbólumok.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: XIII. Az áldozat szimbolizmusa.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: XIV. Élet-, termékenység- és szerelemjelképek.
Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 2.). kiadás: 2006 tanulmány: XV. A haladás mítosza.
Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből (Kriza Könyvek, 22.). kiadás: 2004 tanulmány: Előszó.
Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből (Kriza Könyvek, 22.). kiadás: 2004 tanulmány: Válogatott könyvészet az archetipikus szimbolizáció kutatásához.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010 tanulmány: Magyar vallási néprajzi kutatások Erdélyben (tudománytörténeti összefoglaló és könyvészet).
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2. kiadás: 1994 tanulmány: Gyimesi archaikus népi imádságok és ráolvasások.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások. kiadás: 2012 tanulmány: Lükő Gábor bukaresti kapcsolatai, tanulmányai (1931−1933).
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014 tanulmány: Székely László (1912–1982) életpályája és szellemi hagyatéka.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014 tanulmány: Újabb adatok Petrás Ince János (1813–1886) életpályájához.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások. kiadás: 2017 tanulmány: A minőség mint értéktöbblet. A 100 éve született Mikecs László tudományos módszeréről.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 28. „Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék.” Tanulmányok Olosz Katalin tiszteletére. kiadás: 2020 tanulmány: Egy Úz-völgyi csángó asszony folklórtudása: szövegtípusok és -funkciók.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. kiadás: 1995 tanulmány: Kis magyar vademecum vallási néprajzi kutatásokhoz.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. kiadás: 1997 tanulmány: A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008 tanulmány: „Ezer level ezer angyal közepibe.” Angyalkultusz a moldvai csángó folklórban.
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008 tanulmány: About the Demography of the Moldavian Csángós.
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008 tanulmány: A moldvai csángók lélekszámának és magyar nyelvismeretének történeti alakulása.
Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról. kiadás: 2019 tanulmány: Előszó.
Moldvai csángók 1990–2010. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XVI. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2010 tanulmány: Az Európa Tanács raportőrével a moldvai csángóknál. Egy moldvai út feljegyzései. 2000. szept. 5−8.

Szerkesztő: 7

Gyűjtő: 1

Lektor: 13