Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


Szerző: Balázs Lajos.
Szerkesztők: Jakab Albert Zsolt; Peti Lehel.
Kiadás helye: Kolozsvár.
Kiadás éve: 2019
Nyelv: magyar.
Műfaj: tanulmánykötet.
Tárgymutató: átmeneti rítusok; ima.
ISBN: 978-606-9015-11-7; 978-606-739-129-9.
Helymutatók: Csíkszentdomokos


Tartalom:

Szerény tanulmányommal az erdélyi magyar és az európai népi imádságok és imaalkalmak kiváló kutatóját óhajtom köszönteni saját – székelyföldi – kutatásaim egy egy példájával. Különösképpen azért, mert kutatói munkám szemléletét, gyakorlatát határozottan befolyásolta, megerősítette az Ő rítusok, szokások, vallásos-rituális mozzanatok külső-belső összetevői vizsgálatainak igénye és gyakorlata. Vallom, hogy ezek összefonódásai, komplementáris viszonyai képezik a vallásos események, szokások, rítusok szakrális és profán összetettségi fokát és üzenetét. A fentieket igazolandó szándékkal a csíkszentdomokosi sorsforduló szokások kultúrájából, (aminek tanulmányozására mintegy 45 esztendőt szántam) három olyan rítust emeltem ki, melyek egyértelműen bizonyítani képesek a székely-magyar parasztság szellemi-lelki világlátásának komplexitását, a szakrális, profán és pragmatikus eszmeiség szimbiózisát, „szövetségét”.