Szövegtár


1   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   w   z  

Évek
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  

Helymutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   r   s   t   u   v   z  

Névmutatók
a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   z  

Nyelvek
magyar   román   német   francia   angol  

Pozsony Ferenc


Életrajz

(Zabola, 1955)

Magyar nyelv és irodalom–orosz nyelv és irodalom szakot végzett a kolozsvári BBTE Bölcsészkarán. Elemi és középiskolai tanár 1981–1990 között Kézdivásárhelyen. 1990-től a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének tanára, ahol 1997-ben doktorált, majd 2002-től egyetemi professzor, 2005-től pedig doktorátus vezető. 1990-től a Kriza János Néprajzi Társaság alapító elnöke. 2011-től a Társaság tiszteletbeli elnöke. A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum alapítója. Kutatási területei: népi társadalom, szokások, interetnikus kapcsolatok Erdélyben és Moldvában.
Szövegtári találatok: 154

Szerző: 87
A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe-gyűjteménye. kiadás: 2011
Ceangăii din Moldova. kiadás: 2002
Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 6.). kiadás: 2009
Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet (NEJ, 1.). kiadás: 2006
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015
Medvék, hejgetők, urálók. Voltak-e samanisztikus hagyományok a moldvai csángó falvakban?. kiadás: 2018
Székely és csángó festékes gyapjúszőnyegek. kiadás: 2019
20 éves a Kriza János Néprajzi Társaság. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XV. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2010 tanulmány: Bevezető.
A fiatalok vasárnapja Európában (Kriza Könyvek, 35.). kiadás: 2009 tanulmány: A vasárnap szerkezete egy székely kisvárosban és községben.
A fiatalok vasárnapja Európában (Kriza Könyvek, 35.). kiadás: 2009 tanulmány: Ajánlás.
A moldvai csángók bibliográfiája. kiadás: 2006 tanulmány: Előszó.
A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.). kiadás: 2018 tanulmány: A pityókás kenyértől a nemzet kenyeréig.
Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. kiadás: 2005 tanulmány: Bevezető.
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017 tanulmány: Az írott források szerepe az első világháború lokális eseményeinek vizsgálatában. 1916 Zabolán.
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019 tanulmány: Vázlat Csíkszék népi kultúrájáról.
Beavatás. Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008–2011) (CsNM, III.). kiadás: 2011 tanulmány: Társadalmi változások Orbaiszék településein (1850–2010).
Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions. kiadás: 2018 tanulmány: The Functions and Meanings of the Saxon Lutheran Cemetery from Tartlau.
Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 6.). kiadás: 2009 tanulmány: A cigányok Erdélyben.
Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 6.). kiadás: 2009 tanulmány: A szászok Erdélyben.
Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 6.). kiadás: 2009 tanulmány: Az örmények Erdélyben.
Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 6.). kiadás: 2009 tanulmány: Együttélési modellek Erdélyben.
Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 6.). kiadás: 2009 tanulmány: Előszó.
Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 6.). kiadás: 2009 tanulmány: Erdély etnikai és demográfiai szerkezetének változásai.
Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok. Egyetemi jegyzet (NEJ, 6.). kiadás: 2009 tanulmány: Székely szombatosok.
Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet (NEJ, 1.). kiadás: 2006 tanulmány: A gazdasági év szokásai.
Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet (NEJ, 1.). kiadás: 2006 tanulmány: A magyar népszokáskutatás rövid története.
Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet (NEJ, 1.). kiadás: 2006 tanulmány: A szokások rendszerszerűsége.
Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet (NEJ, 1.). kiadás: 2006 tanulmány: Az emberi élet szokásai.
Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet (NEJ, 1.). kiadás: 2006 tanulmány: Bevezetés.
Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet (NEJ, 1.). kiadás: 2006 tanulmány: Emlékünnepségek.
Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet (NEJ, 1.). kiadás: 2006 tanulmány: Kalendáriumok.
Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.). kiadás: 2016 tanulmány: Az erdélyi és a moldvai népballadák tára.
Fejezetek Árapatak népi életéből (Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára). kiadás: 2001 tanulmány: Előszó.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: A gazdasági év szokásai.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: A háromszéki szokások kutatástörténete.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: A húsvéti ünnepkör.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: A karácsonyi ünnepkör.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: A népszokások térbeli előfordulásának vizsgálata.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: A szokáskutatás fogalmai.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: Bevezető.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: Emlékünnepségek.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: Farsang – az ördögök ünnepe.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: Lokális ünnepek.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: Összefoglalás.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: Pünkösd.
Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról. kiadás: 2015 tanulmány: Szövegtár.
Kallós Zoltán 80 éves. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIV. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2006 tanulmány: Kallós Zoltán 80 éves.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1. kiadás: 1992 tanulmány: Egy gyimesvölgyi köszöntővers szövegelemzése.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. kiadás: 2004 tanulmány: Előszó.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 14. Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. kiadás: 2006 tanulmány: Szentimrei Judit.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. kiadás: 2007 tanulmány: Előszó.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. kiadás: 2007 tanulmány: Három korszak az erdélyi cigányközösségek kutatásának történetében.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona. kiadás: 2008 tanulmány: Gazdasági élet Zabolán az első világháború idején egy zabolai tüzér leveleinek tükrében.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010 tanulmány: Nagy Jenő (1916–1996).
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010 tanulmány: Szerkesztői bevezetés.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010 tanulmány: Vámszer Géza (1896–1976).
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014 tanulmány: A székely társadalom kutatása.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák. kiadás: 2014 tanulmány: Gunda Béla a kolozsvári tudományegyetemen 1943–1948.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 28. „Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék.” Tanulmányok Olosz Katalin tiszteletére. kiadás: 2020 tanulmány: Népballada-kutatás a Székelyföldön. Kutatástörténeti vázlat.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. kiadás: 1995 tanulmány: A szentsír állítása és őrzése Erdélyben.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok. kiadás: 1996 tanulmány: Az olvasóhoz.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok. kiadás: 1996 tanulmány: Farsangi szokások Háromszéken.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. kiadás: 1997 tanulmány: Az olvasóhoz.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. kiadás: 1997 tanulmány: Egy moldvai csángó család vallásos tárgyai.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. kiadás: 1997 tanulmány: Látomások a moldvai csángó falvakban.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. kiadás: 1997 tanulmány: Újesztendei szokások a moldvai csángóknál.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. kiadás: 1998 tanulmány: Az olvasóhoz.
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 9. kiadás: 2001 tanulmány: Társadalomnéprajzi eredmények Erdélyben.
Kultúrakutatások és értelmezések (Kriza Könyvek, 32.). kiadás: 2008 tanulmány: Az erdélyi magyar társadalom kutatásának eredményei.
Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.). kiadás: 2016 tanulmány: Coutumes pascales dans des villages sicules de Háromszék.
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008 tanulmány: Foreword.
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008 tanulmány: Village Social Structure at the Moldavian Csángós.
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008 tanulmány: Előszó.
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008 tanulmány: Társadalmi élet a moldvai csángó falvakban.
Modele de convieţuire în Ardeal. Zăbala (Kriza Könyvek, 2.). kiadás: 1999 tanulmány: Către cititor. [Az olvasóhoz.]
Modele de convieţuire în Ardeal. Zăbala (Kriza Könyvek, 2.). kiadás: 1999 tanulmány: Despre Zăbala. [Zaboláról.]
Modele de convieţuire în Ardeal. Zăbala (Kriza Könyvek, 2.). kiadás: 1999 tanulmány: Istorie şi memorie. Vehiculări simbolice în spaţiul privat. [Történelmi emlékezet képei Zabolán.]
Moldvai csángók 1990–2010. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XVI. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2010 tanulmány: A moldvai csángók érdekvédelmi törekvései 1989 után.
Moldvai csángók 1990–2010. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XVI. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2010 tanulmány: Csángó értelmiségiek támogatáspolitikáról, kutatásokról, a moldvai csángók jelenlegi helyzetéről.
Népi kultúra, társadalom Háromszéken (Kriza Könyvek, 17.). kiadás: 2003 tanulmány: Előszó.
Orbaiszék változó társadalma és kultúrája (CsNM, I.). kiadás: 2008 tanulmány: Előszó.
Orbaiszék változó társadalma és kultúrája (CsNM, I.). kiadás: 2008 tanulmány: Etnikai és demográfiai folyamatok Zabolán.
Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.). kiadás: 2017 tanulmány: A székely népköltészet kutatástörténete.
Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.. kiadás: 2015 tanulmány: Eredmények és feladatok a székelyföldi tárgyi kultúra kutatásában.
Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról (CsNM, II.). kiadás: 2011 tanulmány: Előszó.
Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról (CsNM, II.). kiadás: 2011 tanulmány: Páva társadalomtörténete.
Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (DET). kiadás: 2020 tanulmány: Előszó.

Szerkesztő: 32
A fiatalok vasárnapja Európában (Kriza Könyvek, 35.). kiadás: 2009
A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. I. évf. 1. sz.. kiadás: 1991
A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. I. évf. 2. sz.. kiadás: 1991
A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. III. évf. 1. sz.. kiadás: 1993
A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. III. évf. 2. sz.. kiadás: 1993
A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. IX. évf. 1–2. sz.. kiadás: 1999
A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. VI. évf. 3–4. sz.. kiadás: 1996
A moldvai csángók bibliográfiája. kiadás: 2006
Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. kiadás: 2005
Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban. kiadás: 2014
Faragó József bibliográfiája. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. VIII. évf. 3–4. sz.. kiadás: 1998
Fejezetek Árapatak népi életéből (Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára). kiadás: 2001
Háromszék néprajzi és honismereti bibliográfiája (1844–2002). A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XIII. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2003
Hopp Istók, jó estét… Szatmári betlehemesek (Kriza Könyvek, 4.). kiadás: 2001
Kalotaszeg bibliográfiája (Kriza Könyvek, 9.). kiadás: 2001
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 12. Anyakönyves vizsgálatok erdélyi településeken. kiadás: 2004
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 15. Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekről. kiadás: 2007
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt. kiadás: 2010
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok. kiadás: 1996
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. kiadás: 1997
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6. kiadás: 1998
Local and Transnational Csángó Lifeworlds. kiadás: 2008
Lokális és transznacionális csángó életvilágok. kiadás: 2008
Modele de convieţuire în Ardeal. Zăbala (Kriza Könyvek, 2.). kiadás: 1999
Moldvai csángók 1990–2010. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XVI. évf. 1–2. sz.. kiadás: 2010
Népzenei tanulmányok (Kriza Könyvek, 3.). kiadás: 1999
Orbaiszék változó társadalma és kultúrája (CsNM, I.). kiadás: 2008
Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról (CsNM, II.). kiadás: 2011
Régészeti kutatások az orbaiszéki Zabolán. kiadás: 2015
Romániai magyar néprajzi könyvészet 1919–1944. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. VIII. évf. 1–2. sz.. kiadás: 1998
Tájházak fejlesztésének lehetőségei Erdélyben. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. IX. évf. 3–4. sz.. kiadás: 1999
Tájházak, vidéki múzeumgyűjtemények fejlesztésének lehetőségei. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. VII. évf. 1–2. sz.. kiadás: 1997

Gyűjtő: 2

Közzétevő: 1

Összeállító: 1

Lektor: 21
A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei. kiadás: 2014
A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (DET). kiadás: 2018
A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (DET). kiadás: 2018
A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (DET). kiadás: 2018
Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére. kiadás: 2017
Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére. kiadás: 2019
Beavatás. Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008–2011) (CsNM, III.). kiadás: 2011
„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról. kiadás: 2015
Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.). kiadás: 2019
Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (DET). kiadás: 2020
Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből. kiadás: 2011
Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken (DET). kiadás: 2018
Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban. kiadás: 2017
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 19. A 20. század (biografikus) történetei. kiadás: 2011
Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció. kiadás: 2013
Moldvai csángómagyar „síposok”. Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 1973–2010 (Kriza Könyvtár). kiadás: 2010
„Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (DET). kiadás: 2020
Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (DET). kiadás: 2020
Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.). kiadás: 2020
Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (DET). kiadás: 2019
Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.). kiadás: 2019

Fordító: 1

Sorozatszerkesztő: 9