Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1975: 171 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-171

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ZÁGONI Jenő (összeáll.): Studii şi comunicări în publicaţiile muzeului. Tanulmányok és közlemények a [sepsiszentgyörgyi] múzeum kiadványaiban (1954–1974). Bibliografie–Címjegyzék. In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert (szerk.): Aluta VI–VII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1974, 1975 403–413.

GAZDA Klára: A sepsiszentgyörgyi múzeum és közönsége (Pszichoszociológiai vizsgálat). Korunk. XXXIV. évf. (1975) 8 sz. 628–633.

ZÁGONI Jenő: Cronica muzeală, aniversări culturale covăsnene 1974. [Múzeumi krónika, kulturális rendezvények 1974.] In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert (szerk.): Aluta VI–VII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1974, 1975 487–492.

ZÁGONI Jenő: Cronica muzeală, aniversări culturale covăsnene – krónika, évfordulók 1975. In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert (szerk.): Aluta VI–VII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1974, 1975 493–499.

INCZE László: Céhpecsétek és céhbehívótáblák a kézdivásárhelyi múzeum gyűjteményeiben. In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert (szerk.): Aluta VI–VII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1974, 1975 113–141.

BĂNĂŢEANU, Tancred: Néprajztudósaink eszmei közössége. Művelődés. XXVIII. évf. (1975) 8. sz. 32.

FÁBIÁN Ernő: A közös gyűjtés – közkincs. Művelődés. XXVIII. évf. (1975) 4. sz. 24–25.

FÁBIÁN Ernő: Román városszociológiai kutatások. Korunk. XXXIV. évf. (1975) 10. sz. 750–755.

BALASSA Iván: Jankó János. Budapest, 1975

BALÁZS Sándor: Dimitrie Gustira emlékezve. Korunk. XXXIV. évf. (1975) 10. sz. 756–758.

CSIA Ernő: Dr. Árvay József (1916–1975). In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert (szerk.): Aluta VI–VII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1974, 1975 401–402.

FARAGÓ József: Kriza János. Művelődés. XXVIII. évf. (1975) 3. sz. 49–52.

GÁL Jenő: Kriza János és Nagyajta. Keresztény Magvető. LXXXI. évf. (1975) 2–3. sz. 163–165.

KRIZA János: Önéletrajz. Keresztény Magvető. LXXXI. évf. (1975) 2–3. sz. 90–92.

MAGYARI Lajos: Kriza János öröksége. Megyei Tükör. 1975. márc. 28.

SEBESTYÉN Árpád: Márton Gyula 1916–1976. In: Kálmán Béla – Sebestyén Árpád (szerk.): Magyar Nyelvjárások XXI. Debrecen, 1975 177–179.

SZABÓ T. Attila: A nyelvi drágakövek bányásza [Beke Györgynek válaszol a szerző]. Igaz Szó. XXIII. évf. (1975) 429–434.

ZÁGONI Jenő: 130 éve született Szentkatolnai Bálint Gábor. In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert (szerk.): Aluta VI–VII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1974, 1975 373–389.

KÓSA-SZÁNTHÓ Vilma: A néprajztudomány és a szociológia. In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert (szerk.): Aluta VI–VII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1974, 1975 197–203.

NAGY Olga: Szociográfiai szempont a néprajzkutatásban. Művelődés. XXVIII. évf. (1975) 7. sz. 30–32.

SZÉKELY Zoltán: Arheologie şi etnografie. [Régészet és néprajz.] In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert (szerk.): Aluta VI–VII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1974, 1975 7–10.

FARAGÓ József: Bartók [Béla] példája az összehasonlító folklórkutatásban. Korunk. XXXIV. évf. (1975) 8 sz. 584–587.

FARAGÓ József: A tizenkettedik óra kérdése a folklórgyűjtésben. Korunk. XXXIV. évf. (1975) 9. sz. 657–660.

KÓS Károly: Egyetemes néprajzi jegyzet. Művelődés. XXII. évf. (1969) 11. sz. 34–35., 12. sz. 49–50. ; XXIII. évf. (1970) 10. sz. 40–42., 12. sz. 44–46.; XXV. évf. (1972) 2. sz. 53., 3. sz. 52–53., 4. sz. 39–40., 9. sz. 44–46.; XXVIII. évf. (1975) 6. sz. 13–14., 7. sz. 29., 8. sz. 33–34., 10. sz. 26–27., 11. sz. 34–35., 12. sz. 59–60.; XXIX. évf. (1976) 2. sz. 27–28.

BEKE György: Bukaresti magyar hagyományok a XIX. századból. Korunk. XXXIV. évf. (1975) 7. sz. 553–559.

KÓSA László – FILEP Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1975

BENDA Kálmán: Két irat a szatmári vártartomány gazdálkodásáról a XVI–XVII. században. In: Dankó Imre (szerk.): Csengeri krónika. Néprajzi és helytörténeti antológia Molnár József 70. születésnapjára. Csenger Község Tanácsa. Csenger, 1975 185–199.

CSEKE Péter: Égi ösvényeket figyelő magyaróhegyi csillagdáról… Falvak Dolgozó Népe. XXXI. évf. (1975) 16. sz. 4.

BALASSA, M. Iván: Waldbienenzucht im Karpatenbecken. Acta Ethnographica. XXIV. évf. (1975) 1. sz. 117–128.

MOLNÁR István: Népi vadfogás a Borszéki-medencében. (Hargita megye.) In: Székely Zoltán – Gazda Klára – Kovács Sándor – Kozák Albert (szerk.): Aluta VI–VII. Studii şi comunicări – Tanulmányok és közlemények. Sepsiszentgyörgyi Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 1974, 1975 205–233.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék