Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    2005: 148 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-148

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

[TÖTSZEGI Tekla (összeáll.)] Gazda Klára írásainak bibliográfiája. In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 7–14.

FARAGÓ József: A bihari folklórgyűjtő mozgalom példája. In: Uő: Ismét a balladák földjén. Válogatott tanulmányok cikkek. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2005 215–218.

FARAGÓ József: Egy pálya a népballadák jegyében. In: Uő: Ismét a balladák földjén. Válogatott tanulmányok cikkek. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár, 2005 33–39.

SZABÓ Á. Töhötöm: A megváltozott néprajz ma is fontos társadalom- és embertudomány. Beszélgetés Gazda Klára néprajzkutatóval. Székelyföld. IX. évf. (2005) 10. sz. 77–89.

PÁVAI István: Az erdélyi nagytáj a néprajz-, népzene- és néptánckutatás szemléletében. In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 15–47.

PETI Lehel: Terrorizmus és kultúrák konfliktusa. Korunk. XVI. évf. (2005) 8. sz. 3.

VIGA Gyula: A táj átalakítása és a hagyományos népi kultúra korszakai. (Néhány megjegyzés a Bodrogköz kutatása kapcsán.) In: Keszeg Vilmos – Tötszegi Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 61–42.

ARENS, Meinolf: A moldvai magyarok/ csángók kutatásának feladatai. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 336–351.

JAKAB Albert Zsolt – SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 26.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005

KESZEG Vilmos – TÖTSZEGI Tekla (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005

KINDA István – POZSONY Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005

PETI Lehel: Kulturális távolság és reprezentáció. A National Geographic csángó száma. Korunk. XVI. évf. (2005) 8. sz. 124–126.

MIKLÓS Zoltán: „Cigányból pap nem lesz.” Szegregáció és passzivitás a magyr–cigány kapcsolatokban. In: Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 26.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 171–192.

SZABÓ Á. Töhötöm: Patroni vechi, patroni noi: maghiari şi ţigani din perspectiva economiei informale. [Magyarok és cigányok az informális gazdaságban.] In: Chelcea Liviu (ed.): Economia informală în România. Pieţe, practici sociale şi transformări ale statului după 1989. [Informális gazdaság Romániában. Piacok, társadalmi gyakorlatok és az állam átalakulása 1989 után.] Paideia. Bucureşti, 2005 315–341.

TOMA Stefánia: „Az én cigányom.” Informális gazdasági kapcsolatok cigányok és magyarok között. Erdélyi Társadalom. III. évf. (2005) 1. sz. 53–70.

KINDA István: „Vannak cigányok, akik finomak…” Református egyház és Jehova Tanúi – kizáró és befogadó közösségek. Székelyföld. Kulturális folyóirat. IX. évf. (2005) 9. sz. 113–132.

PÉTER László: „Romák, szegények, senkik vagyunk.” Elemzési kísérlet egy szegény roma közösség etnikai identitásépítő stratégiáiról. Erdélyi Társadalom. III. évf. (2005) 1. sz. 29–52.

TESFAY Sába: A kalap, az ezüstgombos lájbi és az ezüst zsebóra. A marosvásárhelyi gáborcigány viselet az identitás tükrében. Világosság. XLVI. évf. (2005) 7–8. sz. 181–193.

KINDA István: Tradicionális mesterség és profitorientált életstratégiák. Jövedelemszerzési technikák egy háromszéki cigány közösségben. In: Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 26.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 147–170.

KINDA István: Társadalom és gazdaság a Kis-Küküllő mentén. Szegény családok. Művelődés. LVIII. évf. (2005) 3. sz. 29–31.

KINDA István – PETI Lehel: „csak tartsuk a zsákot, mikor osszák”. Társas gazdálkodási formák és stratégiáik két Kis-Küküllő menti településen. Magyar Kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. X. évf. (2005) 3–4. (37–38.) sz. 329–352.

MIKLÓS Zoltán: Önállósodási törekvések. Művelődés. LVIII. évf. (2005) 3. sz. 23–25.

SZABÓ Á. Töhötöm: Van-e a gazdaságnak identitása? Az identitás megjelenítése és a második gazdaság. In: Bakó Boglárka – Szoták Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát medencében. Gondolat–MTA ENKI. Budapest, 2005 66–77.

PETI Lehel: Gazdasági-társadalmi folyamatok a rendszerváltozás után. Művelődés. LVII. évf. (2005) 3. sz. 20–23.

KINDA István – PETI Lehel: Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Vállalkozói kultúrák Farkaslakán? Székelyföld. IX. évf. (2005) 1. sz. 188–117.

KINDA István – PETI Lehel: Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Vállalkozói kultúrák Farkaslakán? Erdélyi Társadalom. II. évf. (2005) 2. sz. 203–225.

SUBA László: Torda és környéke fazekassága. (Kriza Könyvek, 25.) Szerkesztette Tötszegi Tekla. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005

PETI Lehel: A testvérfalu-kapcsolatok mint a falusi turizmus és az identitásépítés színterei. In: Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 4. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek, 26.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005 7–27.

PETI Lehel: Testvérfalvak és falusi turizmus. Korunk. XVI. évf. (2005) 4. sz. 61–70.

PETI Lehel: Testvérfalvak és falusi turizmus. In: Dávid Gyula – Veress Zoltán (szerk.): Túlélő falvak. Gondok és tervek a Kárpát-medencében. (Határtalan hazában, 3.) Föreningen Transsylvanska Bokvänner–Erdélyi Könyv Egylet. Stocholm, 2005 160–173.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék