Jakab Albert Zsolt
Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar néprajzi bibliográfia
    év 1653 1731 1762 1768 1771 1778 1783 1786 1794 1796 1799 1801 1804 1809 1811 1818 1819 1824 1832 1833 1836 1837 1838 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1851 1852 1853 1854 1856 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1998: 317 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-317

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

KESZEG Vilmos: Aranyosszék-tordai-torockói bibliográfia. I. In: Boér Hunor (szerk.): Acta – 1997. II. Csíki Székely Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum. Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 1998 199–204.

NAGY Enikő: Romániai magyar nyelvű napi-, heti-, és havilapok nyelvművelő cikkeinek szemléje (1989–1995). Magyar Nyelvőr. CXXII. évf. (1998) 1. sz. 109–119.

VÁCZY Leona (összeáll.): Romániai magyar néprajzi könyvészet 1919–1944. Szerkesztette Borbély Éva és Pozsony Ferenc. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. VIII. évf. (1998) 1–2. sz. 1–32.

VOIGT Vilmos (összeáll.): A folklorisztika általános bibliográfiája. In: Uő. (szerk.): A magyar folklór. Osiris Könyvkiadó. Budapest, 1998 68–148.

BORBÉLY Éva – POZSONY Ferenc (szerk.): Faragó József bibliográfiája. Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. VIII. évf. (1998) 3–4. sz. 1–32.

IMREH István: A székely história korpuszáról. Erdélyi Múzeum. LX. évf. (1998) 3–4. sz. 221–226.

BALÁZS Lajos: A Kriza János Néprajzi Társaság 1998. évi közgyűlése. Néprajzi Hírek. XXVII. évf. (1998) 1–4. sz. 20–21.

BÁLINT Árpád: Hory Etelka Gyarmathy Zsigáné emlékünnepély (Az 1998. május 31-én Magyargyerőmonostoron elmondott bevezető beszéd). Kalotaszeg. Új sorozat, IX. évf. (1998) 6. sz. 3.

HALÁSZ Péter: Népművészek tanácskozása Alsócsernátonban. Művelődés. LI. évf. (1998) 1. sz. 31–32.

HASZMANN Pál – HASZMANN József: A 18. századi festett kelengyésláda tartósítása és restaurálása. In: Boér Hunor (szerk.) Acta – 1997. II. Csíki Székely Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum. Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 1998 267–270.

NAGY István: Egy 1868-as datálású gyergyószentmiklósi kakukkos parasztóra restaurálása. In: Boér Hunor (szerk.) Acta – 1997. II. Csíki Székely Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum. Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 1998 271–280.

SAS Péter: Kós Károly és a Székely Nemzeti Múzeum. In: Boér Hunor (szerk.) Acta – 1997. II. Csíki Székely Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum. Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 1998 131–140.

SAS Péter (közli): Keöpeczi Sebestyén József zágoni jelentése a Székely Nemzeti Múzeumnak zágoni kiszállásáról. In: Boér Hunor (szerk.) Acta – 1997. II. Csíki Székely Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum. Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 1998 141–145.

FARKAS Irén: Csíki festékesek a Csíki Székely Múzeumban. In: Boér Hunor (szerk.) Acta – 1997. II. Csíki Székely Múzeum–Székely Nemzeti Múzeum. Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 1998 243–258.

LACKNER Mónika: Erdélyi festékesek a Néprajzi Múzeumban. In: Tárgyalkotó népművészet. 1998 205–207.

MEZEY László Miklós: A kézdivásárhelyi múzeum népviseleti gyűjteménye. Honismeret. XXVI. évf. (1998) 1. sz. 88–89.

SZŐCSNÉ GAZDA Enikő: Múzeumi gyűjteményeink: A Székely Nemzeti Múzeum úrihímzés-gyűjteménye. Háromszék. 1998. jún. 20.

SZŐCSNÉ GAZDA Enikő: Múzeumi gyűjteményeink: A Székely Nemzeti Múzeum kályhacsempe-gyűjteménye. Háromszék. 1998. júl. 4.

SZŐCSNÉ GAZDA Enikő: Múzeumi gyűjteményeink: A Székely Nemzeti Múzeum festékes szőnyegei. Háromszék. 1998. aug. 15.

SZŐCSNÉ GAZDA Enikő: Múzeumi gyűjteményeink: A Székely Nemzeti Múzeum fényképtára. Háromszék. 1998. okt. 3.

SZŐCSNÉ GAZDA Enikő: Múzeumi gyűjteményeink: A Székely Nemzeti Múzeum kopjafagyűjteménye. Háromszék. 1998. okt. 31.

NAGY Olga: Egy népművészeti kiállítás margójára. Művelődés. LI. évf. (1998) 9. sz. 28–29.

FEKETE Károly: A Ríszeg-hegyi találkozók hiteles története. Kalotaszeg. Új sorozat. IX. évf. (1998) 5. sz. 3., 10.

DOMOKOS Mária: Zöld Péter moldvai jelentései. Ethnographia. CIX. évf. (1998) 1. sz. 267–284.

FEJŐS Zoltán: Kalotaszeg történetei. Néprajzi Értesítő. LXXX. évf. (1998) 5–11.

HÁLA József: Gyarmathy Zsigáné és Jegenyefürdő jelentősége a szerveződő magyar néprajztudománuban. Néprajzi Értesítő. LXXX. évf. (1998) 13–41.

MAURER I. Gyula: Kós Károly egy levele. Kalotaszeg. Új sorozat, IX. évf. (1998) 10. sz. 4.

SZÉKELY András Bertalan: Vencel József és a magyar-román társadalomtudományi kapcsolatok. Művelődés. LI. évf. (1998) 7–8. sz. 127–129.

SZILÁGYI László: Erdély antropológiai nézőpontból. Egy tudományos polémia természetrajza. Néprajzi Hírek. XXVII. évf. (1998) 1–4. sz. 134–139.

VASAS Samu: Gyarmathy Zsigáné levelezéseiből. Ethnographia. CIX. évf. (1998) 1. sz. 299–306.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
 
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék